3. konference Světové organizace neslyšícíchV maďarské Budapešti proběhla ve dnech 8. - 11. listopadu 2017 již třetí mezinárodní konference Světové organizace neslyšících (World Federation of the Deaf - WFD).

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR sem vyslal na jeden den, 8. listopadu, své dva zástupce, viceprezidenta za neslyšící Pavla Šturma a Lukáše Šice, člena Republikového výboru Svazu.

Vzdělávání a zaměstnávání neslyšících

 

Oba zástupci se zúčastnili středečního workshopu pro členské organizace WFD. V ostatních dvou dnech proběhla konference, které se zúčastnilo na 700 lidí - převážně neslyšících z 83 států. Diskutovalo se o sluchovém postižení v různých rovinách - např. v rovině vzdělávací, technologické, sociální, pracovněprávní atd. Stěžejní téma budapešťské konference “Full Inclusion with Sign Language!” bylo rozděleno do několika subtémat:

·  dvojjazyčné vzdělávání - lepší budoucnost neslyšících dětí,

·  znakový jazyk v rodině,

·  neslyšící na trhu práce,

·  přístupnost komunikačních technologií pro neslyšící,

·  práva neslyšících.

Vedle přednášek, které se konaly zčásti paralelně ve dvou sálech, byly součástí konference také výstavní stánky organizací a firem a dále posterová sekce, kde měla prostor i  Masarykova univerzita (poster zde měla vedle Střediska Teiresiás také neslyšící doktorandka Právnické fakulty MU Mgr. Jana Havlová). Postery byly věnovány slovníku znakového jazyka, hybridním knihám, výuce znakových jazyků (zejm. v souvislosti s nový projektem “LangSkills” - Language Skills of Deaf Students for EU Mobility) a diskriminaci sluchově postižených v pracovněprávních vztazích.

Podrobné informace s anotacemi příspěvků najdete (anglicky) v programu na webových stránkách konference, či přímo na odkazu http://wfdbudapest2017.com/pdf/WFD2017-final-program.pdf.

Účastníci konference

Účastníky konference byla řada neslyšících osobností. Jmenovat můžeme vedle prezidenta WFD Colina Allena (i jeho předchůdců Markku Jokinena a Liisy Kauppinen), politiky - neslyšící Ádám Kósa, Helga Stevens, Gergely Tapolczai (z těch slyšících např. maďarský premiér Viktor Orbán), a řadu dalších: Christian Rathman, Joseph Murray, Roberta Cordano, Maya de Wit. Zástupců České republiky jsme napočítali 12 (i když ne všichni se zúčastnili hlavní části konference) a ze Slovenska pak o polovinu méně. Kulturní program na závěrečném večeru zajistili především neslyšící americký showman John Maucere a španělské duo Maloes, jejichž show můžete shlédnout např. na YouTube.

Vedle konferencí WFD se konají také kongresy WFD. Ten příští, v pořadí již 18., se bude konat v červenci 2019 v Paříži. 

Informace byly převzaty od Alexandra Zvonka.