AVPO ocenilo naši organizaci ve Švandově divadle

Ve Švandově divadle v Praze na Smíchově proběhl 21. 11. 2017 Slavnostní Galavečer s Českou kvalitou pořádaný v rámci akce Listopad - Měsíc kvality. Na Galavečeru se pravidelně předávají značky zařazené do Programu Česká kvalita. Letos bylo předáno 11 značek kvality. Ani letos na programu nechyběla Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Ředitelka Asociace veřejně prospěšných organizací ČR Monika Jindrová předala ocenění Spolehlivá veřejně prospěšná organizace nám, Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Program Česká kvalita je garantovaný vládou České republiky. Po předání značek byli diváci odměněni divadelním představením CRY BABY CRY.

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) spravuje Značku spolehlivosti, tedy označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace, a vede databázi jejich držitelů. Organizace, která chce značku získat, musí splnit vstupní kritéria a projít velkým procesním auditem. "Držitelé Značky spolehlivosti jsou skutečně prověřené organizace. Značka je zárukou pro dárce, že organizace hospodaří se svěřenými prostředky efektivně. Díváme se organizacím pod slupku," říká Monika Jindrová a doplňuje: "Držitelům značky se zvyšují příjmy z fundraisingu v průměru o 20 %." Metodika hodnocení je veřejná, naleznete ji na www.znackaspolehlivosti.cz."

Značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace uděluje Rada pro hodnocení spolehlivosti na základě zprávy hodnotitele. Značka se uděluje na 3 roky s tím, že vždy po roce probíhá kontrolní audit organizace.

O AVPO ČR a ocenění Spolehlivá veřejně prospěšná organizace

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru ČR. AVPO ČR sdružuje zejména neziskové organizace poskytující veřejně prospěšné služby a hájí jejich zájmy. V současné době má 95 členů. Podílí se na tvorbě legislativy pro neziskový sektor a je respektovaným partnerem pro instituce státní správy i samosprávy. AVPO ČR provozuje systém hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací, v rámci kterého je možné ucházet se o značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. K 15. 11. 2017 je v ČR 26 držitelů této značky.


ocenění

ocenění

ocenění
Zdroj: http://www.ceskenoviny.cz/pr/index_view.php?id=1553487