Brno

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s.

Adresa: Vodova 1391/35, 612 00 Brno - Královo Pole
IČ: 867 71 396
Bankovní účet: 1341721329/0800
Tel.: 541 212 401, 777 912 936 - také SMS
Fax: 541 211 389
E-mail: cds.brno@seznam.cz
ooVoo: cdska1
Facebook: CDS Akce - http://www.facebook.com/cds.akce

Ředitelka
Bc. Miroslava Zrnečková
tel.: 777 912 937 - pouze SMS, e-mail: cds.brno@seznam.cz

Zástupkyně ředitelky

Bc. Eliška Koutníková, DiS.: 777 912 934, e-mail: cds.brno@seznam.czSvaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Brněnský spolek neslyšících, p.s.
       

Adresa: Vodova 1391/35, 612 00 Brno - Královo Pole
IČ: 751 44 107

Fax: 541 233 039

Předsedkyně
Zdeňka Winklerová
tel: 777 901 655, e-mail: winkler@zmija.org

Předseda kontrolní komise
Petr Brustmann