Co se událo v Plzni

3D tiskárna pro neslyšící děti

Po 5 úterků mohly 4 neslyšící děti zdarma navštěvovat kurz 3D tiskárny v prostorách Centra Robotiky v Plzni. Za tuto dobu se naučily, jak mají pracovat se speciálním programem 123D Design R2, jak si samy vymodelovat daný objekt a posléze nechat vytisknout 3D tiskárnou. Pro neslyšící děti to byl opět nový poznatek a po kurzech Animace v minulém roce se s chutí vrhly na další z moderních a neokoukaných technologií. Při poslední hodině si domů odnesly dárky od Centra Robotiky a navíc i ozdoby vyrobené 3D tiskárnou. Celý kurz byl pro děti tlumočen do znakového jazyka Mgr. K. Voříškovou.

Alpinning

Spolek neslyšících Plzeň navázal novou spolupráci se Státním zdravotnickým ústavem a ten si pro neslyšící seniory připravil cvičení – alpinning. Toto cvičení je vhodné i pro seniory, neboť jde o kardiovaskulární program, který posiluje dolní i horní část těla. Do aktivního cvičení se tak zapojily 3 ženy a 3 muži a tím téměř naplnili kapacitu sálu. Při každém cvičení se naši „sportovci“ nejdříve zahřáli, pak aktivně cvičili na alpitracku a na závěr se protáhli. Velmi si ceníme práce SZÚ a budeme se těšit na pokračování alpinningu po Vánocích.

Přednášky

V tomto předvánočním čase si Spolek pro své členy, ale nejen je, připravil soubor dvou velmi zajímavých a aktuálních témat. První z nich byla problematika mobility a jejího navýšení od nového roku, dále změny v příspěvku na péči a v podmínkách získání automobilu. Přednášku vedla paní Mgr. Kumpová z úřadu práce. Další neméně zajímavou a hlavně poučnou besedu si připravila Městská policie pod názvem Jak si nenechat ublížit. Při této besedě poučovala neslyšící, jak se mají chovat a jak reagovat v případě, že se dostanou do nějaké nepříznivé situace (např. okradení atd.). Na závěr byly příslušníkům policie kladeny velmi zajímavé a záludné otázky, které byly beze zbytku zodpovězeny. Navíc policie obdarovala každého účastníka besedy reflexní páskou, propagačními brožurami, kapsičkou na krk a časovým spínačem. Spolupráce mezi Spolkem a Městskou policií bude pokračovat i v budoucnu a již nyní můžeme slíbit, že se klienti mají opravdu na co těšit. Účast zde byla krásných 34 osob.

Mikulášská nadílka

6.12.2017 se nesl ve znamení 6. ročníku Mikulášské nadílky, která opět proběhla v prostorách restaurace Alfa na Americké. Přihlášeno bylo celkem 66 dětí a tak měli Mikuláš, Anděl a čertice opravdu plné ruce práce. Děti si pro Mikuláše připravily nejrůznější básničky, písničky, hru na flétnu či jen milý úsměv. Čert si ani letos nikoho do pekla neodnesl, ale několika dětem řádně vyčinil. Díky patří i sponzorům celé akce, bez nichž by nebylo možné takového velké množství dětí obdarovat.

Mikuláš