Havlíčkův Brod

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Vysočina, p.s.

Adresa: Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 70955751
Bankovní účet: 177048851/0300
Tel.: 606 957 295
E-mail: snncr.hb@snncr-vysocina.cz


Tlumočnické služby Havlíčkův Brod

Pracovnice v sociálních službách, tlumočnice znakového jazyka
Ivana Kohoutová 
tel.: 702 022 536, e – mail: kohoutova.i@snncr-vysocina.cz

Terénní pracovník zajišťující servis a montáž kompenzačních pomůcek
Pavel Jindra
tel.: 734 330 525
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Oblastní výbor Havlíčkův Brod, p.s.

Adresa: Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ: 601 28 402
Bankovní účet: 166786672/0300
Tel.: 606 957 295
E-mail: snn.hb@seznam.cz

Předsedkyně
Ivana Kohoutová
tel.: 732 817 118, e-mail: ivanakohoutov@seznam.cz

Revizorka účtu
Bc. Martina Havlíčková