Jihlava

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Vysočina, p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Vysočina, p.s. je poskytovatelem pouze Odborného sociálního poradenství  – pobočka Jihlava a terénní formou po celém kraji Vysočina

Ostatní sociální služby (tlumočnické, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením) jsou poskytovány od 1. 1. 2016 Centrem pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Adresa: Úprkova 43406, 586 01 Jihlava
IČ: 709 5
5 751
Bankovní účet: 177048851/0300
Tel: 
702 022 535
E-mail: snncr.vysocina@snncr-vysocina.cz

Ředitelka
Jiřina Kocmanová
tel: 702 022 535, kocmanova.j@snncr-vysocina.cz

Předseda kontrolní komise
Pavel Jindra
tel: 734 300 525

Tlumočnické služby

Tlumočnice českého znakového jazyka
Františka Nováková
tel. 702 022 537, e-mail: novakova.f@snncr-vysocina.cz

Bc. Zdeňka Moučková
Jiřina Kocmanová 

Pavel Jindra
terénní pracovník zajišťující servis a montáž
tel. 734 330 525

PŘEHLED ČINNOSTÍ

Základní sociální poradenství
- zde jsou poskytovány sluchově postiženým osobám potřebné relevantní informace přispívající k řešení jejich sociální situace prostřednictvím nabídky sociálních služeb a možností jejich výběru, tj. informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci

Odborné sociální poradenství
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb
- sociálně terapeutické činnosti - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - vyplňování žádostí a formulářů, pomoc při vyřizování osobních dokladů a ZTP, pomoc při jednání s úřady a institucemi

Doplňkové služby
- půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel
- poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlůmSvaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Jihlavský spolek neslyšících, p.s.

Adresa: Úprkova 4340/6, 586 01 Jihlava
IČ: 750 91 917
Bankovní účet: 1022045909/6100
Tel./fax: 721 021 804 (pouze SMS)
E-mail: sprla.dusan@centrum.cz

Předseda
Dušan Šprla
Tel: 721 021 804 (pouze SMS)
E-mail: sprla.dusan@centrum.cz

Revizorka účtu
Hana Černá


Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Adresa: Úprkova 6, 586 01 Jihlava
IČ: 02285266
Bankovní účet: 260661892/0300
Tel: 732 817 118
E-mail: cnn@cnn-vysocina.cz


TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

Sociální pracovníci:
Šárka Fajmonová, DiS.
Tel/SMS: 702 022 540, e-mail: sarka.fajmonova@cnn-vysocina.cz

Bc. Ivana Kohoutová
Tel/ SMS: 732 817 118, e-mail: ivana.kohoutova@cnn-vysocina.cz   

Terénní Tlumočnické služby

Poskytovatelé:
Jiřina Kocmanová
Tel/ SMS: 702 022 535, e-mail: kocmanova.j@snncr-vysocina.cz 

Františka Nováková
Tel/ SMS: 702 022 537, E-mail: fany.tlumocnice@seznam.cz

SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Sociální pracovníci:
Bc. Alena Koblicová, DiS.
Tel/SMS: 607 007 558, e-mail: alena.koblicova@cnn-vysocina.cz

Bc. Ivana Kohoutová
Tel/ SMS: 732 817 118, e-mail: ivana.kohoutova@cnn-vysocina.cz

Poskytovatel:
Pavel Jindra
Tel/SMS: 734 330  525, e-mail: paveljindra@post.cz

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Sociální pracovník:
Bc. Alena Koblicová, DiS.
Tel/SMS: 607 007 558, e-mail: alena.koblicova@cnn-vysocina.cz

Tlumočník ZJ:
Eva Kantůrková
Tel/ SMS: 702 022 539,e-mail:kanturci@centrum.cz

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
-  Půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel
-  Poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům