Kolín

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.    
Oblastní výbor Kolín

Adresa: 
IČ:
Telefon:
E-mail: 

Předseda


Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje 


Adresa:
IČ:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
www.czpstredoceskykraj.cz