Pelhřimov

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Vysočina, p.s.
 

Adresa: Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov
IČ: 70955751
Bankovní účet: 177048851/0300
E-mail: novakova.f@snncr-vysocina.cz


Tlumočnické služby Pelhřimov 

Pracovnice v sociálních službách a tlumočnice znakového jazyka
Františka Nováková
tel. 702 022 537, e-mail: novakova.f@snncr-vysocina.cz

Terénní pracovník zajišťující servis a montáž
Pavel Jindra
tel. 734 330 525


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Základní organizace Pelhřimov, p.s.

Adresa: Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov
IČ: 751 00 363
Bankovní účet: 6300003331/7940

Předsedkyně
Dana Bírová
tel: 776 777 413, e-mail: dana.birova@seznam.cz

Předsedkyně kontrolní komise
Štěpánka Plášilová