Prostějov

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Poradenské centrum Prostějov, p.s.

Adresa: Svatoplukova 2598/15, 796 01 Prostějov
IČ: 440 53 924
Bankovní účet: 1500156399/0800

Ředitelka
Bc. Helena Korbačková
tel: 775 549 777, e-mail: snncr.pv@volny.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pondělí  9:00 - 12:00  a  14:00 - 16:00 hodin

Středa   9:00 - 12:00  a  14:00 - 16:00 hodin

Čtvrtek  9:00 – 12:00 hodin

Děkujeme městu Prostějov za finanční podporu v roce 2017.