Prostějov

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Poradenské centrum Prostějov, p.s.

Adresa: Svatoplukova 2598/15, 796 01 Prostějov
IČ: 440 53 924
Bankovní účet: 1500156399/0800

Ředitelka
Bc. Helena Korbačková
tel: 775 549 777, e-mail: snncr.pv@volny.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Pondělí - středa:  9 - 16 hod
Čtvrtek:  9 - 12 hod


Děkujeme městu Prostějov za finanční podporu v roce 2016.