Aktuality ke dni 26.3.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZČR) vzhledem k stále platnému omezení pohybu osob zřizuje linku první psychické pomoci pro občany ČR na telefonním čísle 1212 linkou č. 5.
Na linku se mohou obracet lidé, na které doléhá aktuální krizová situace vyvolaná ohrožením zdravotní povahy (např. strach z nákazy, obtížné zvládání karantény nebo pocity hněvu, stresu či agrese) a nebo lidé s potřebou sdílení případných úzkostí a starostí.
Smyslem linky je poskytnout volajícím bezpečný prostor pro podpůrný rozhovor v obtížné situaci, ve které se nacházejí a společně s odborníkem hledat úlevu a řešení, případně může dojít k doporučení odborné péče a předání kontaktů na ni. 

Provoz je zajištěn každý den od 7 hod ráno do půlnoci a zajišťují jej zdravotničtí interventi a psychologové cvičení pro komunikaci s lidmi v obtížných životních situacích. Doba provozu linky bude v případě potřeby dále upravena. Momentálně bude noční volající odkázán na non-stop linky krizové pomoci.

Více informací lze nalézt na https://koronavirus.mzcr.cz/otazky-odpovedi/ (v části "Jak chránit svou psychiku") nebo přímo v článku "Jak se vyrovnat se schou psychikou během karantény" (https://koronavirus.mzcr.cz/jak-se-vyrovnat-se-svou-psychikou-behem-karanteny/)
Vytisknout