Aktuální informace k Covid-19 platné od 25.2.2021

Vláda vydala přísnější opatření od 25.2.2021

Video ve znakovém jazyce: 
Nařízení platí pro všechny starší 15 let.

Děti od 2 do 15 let musí nosit roušku chirurgickou (ne látkovou).


Výjimky z nošení respirátoru

Učitelé v případech, kdy je potřeba, aby jim žáci viděli na ústa. V takovou chvíli mohou použít obličejový štít, když jsou od studentů minimálně 2 metry daleko.


Soudci, přísedící, státní zástupci, obvinění a jejich obhájci v době a místě soudního řízení.


Zaměstnanci po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě a jsou ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.


Řidiči veřejné dopravy, kteří nejsou v kontaktu s cestujícím.


Moderátoři, redaktoři a umělci při provádění autorského díla.


Respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo jedna zdravotnická obličejová maska bude od 1. března povinností v ostatních vnitřních prostorech staveb a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se o členy domácnosti.


Vytisknout