Aktuální nabídka akreditovaných kurzů


V rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze proběhnou celkem akreditované 4 kurzy v délce 8 vyučovacích hodin. Kurzy jsou určeny pouze pro organizace zapojené do projektu - Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. a Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím. 
O tématech těchto kurzů si rozhodli zaměstnanci zapojených organizací formou hlasování.

Kapacita kurzů je vždy omezena (konkrétní kapacita kurzu bude vždy předem určena), proto je nutné se předem přihlásit. Nutnou podmínkou pro obdržení osvědčení o absolvování je účast po celou dobu kurzu (tj. 8 vyučovacích hodin) - v případě kratší účasti nebude certifikát vydán.

Prosíme účastníky, aby vždy do předem určeného termínu (většinou 14 dní před termínem kurzu) zaslali na adresu capova@snncr.cz údaje pro certifikát (titul, jméno, příjemní, datum a místo narození). 

Aktuální informace o vzdělávacích kurzech budou vždy zveřejňovány na webových stránkách a také budou tyto informace poslány emailem určeným kontaktním osobám ze sociálních služeb zapojených do projektu.

V případě připomínek se, prosíme, obraťte na capova@snncr.cz. 
__________________________

Aktuální informace o kurzech - všechny kurzy již proběhly:
  • Jak neskončit na antidepresivech aneb jak pracovat v sociálních službách dlouhodobě a s radostí! dne 5.3. 2021 od 9 do 16:30 . 

  • Hranice v práci s klientem sociální služby - termín 25.6. 2021 od 9 do 16 hodin. 

  • Time management v sociálních službách - čas jako hodnota - termín 16.9. 2021. 

  • Vliv emocí na komunikaci - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace - termín 22.2. 2022. 

Přihlášení na kurz
(zapsání do sdílené tabulky) je ZÁVAZNÉ. Z vážných důvodů se lze odhlásit nejpozději 14 dní před konáním kurzu a platí povinnost za sebe sehnat náhradu z řad kolegů. Později se lze odhlásit pouze z důvodu náhlé pracovní neschopnosti. V obou případech je nutné mít odhlášení z kurzu předem schválené od nadřízeného v rámci organizace. 

Účastí na kurz souhlasíte s pořízením a zvřejněním fotografie na informačních kanálech SNN v ČR, z.s. (např. webové stránky, facebook, výroční zpráva, časopis,..) za účelem prezentace činnosti.
Vytisknout