Brno

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno, p.s.

Adresa: Vodova 1391/35, 612 00 Brno - Královo Pole
IČ: 867 71 396
Bankovní účet: 1341721329/0800
Tel.: 777 912 933
E-mail: cds.brno@seznam.cz
ooVoo: cdska1

Ředitelka
Iveta Melichar
tel.: 777 933 815, e-mail: melichar.brno@snncr.cz
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Brněnský spolek neslyšících, p.s.
       

Adresa: Vodova 1391/35, 612 00 Brno - Královo Pole
IČ: 751 44 107

Fax: 541 233 039

Předsedkyně
Veronika Slámová
tel: 704 610 301, e-mail: xerciik@gmail.com 

Předseda kontrolní komise
Petr BrustmannVytisknout