České Budějovice

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Budějovický spolek neslyšících, p.s.

Adresa: Novohradská 1157/123, 370 08 České Budějovice 6
IČ: 144 99 126
Bankovní účet: 43638-231/0100
Tel.: 737 379 516
E-mail: budejovickyspolekneslysicich@gmail.com

Předseda
Jiří Pavlík
e-mail: 
budejovickyspolekneslysicich@gmail.com

Předsedkyně kontrolní komise
Jan Borovanský

Tlumočnice znakového jazyka
Mgr. Renáta Brabcová
tel.: 605 575 716, e-mail: brabcova504@seznam.cz


Vytisknout