Mezioborové setkání 15.4. 2021

Na 15.4. 2021 je plánované další multidisciplinární (mezioborové) setkání v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze

Toto setkání bude tématicky zaměřené na seniory v sociálních službách na území hlavního města Prahy a pozváni jsou zástupci poskytovatelů sociálních služeb pro dospělé osoby se sluchovým postižením (Česká unie neslyšících, z.ú. a Tichý svět, o.p.s), poskytovatelé dalších sociálních služeb (např. domovů pro seniory, pečovatelské služby, azylových domů,..) a zástupci sociálních odborů různých městských částí hl. města Prahy.

Cílem setkání bude nastavení a prohloubení spolupráce mezi jednotlivými relevantními institucemi v oblasti pomoci seniorům se sluchovým postižením. Sdílení zkušeností, hledání nových řešení a třeba také vyjasnění rolí.

Přihlašování pro zájemce o účast probíhá do 31.3. 2021 na email: capova@snncr.cz

Setkání bude tlumočeno a simultánně přepisováno.

pozvánka_15_4_2021
Vytisknout