Mezioborové setkání na téma senioři se sluchovým postižením v pražských sociálních službách

Dne 15.4. 2021 proběhlo v pořadí již druhé mezioborové setkání v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. 

Vzhledem k stále trvající špatné epidemiologické situaci proběhlo setkání online. 

Tématem setkání byli senioři se sluchovým postižením v sociálních službách na území hlavního města Prahy. Pozvání na setkání přijali zástupci poskytovatelů sociálních služeb (A DOMA, z.s.; Česká unie neslyšících, z.ú.; Domov pro seniory Chodov; Hewer, z.s. a Život 90, z.ú.) a dále pak zástupci Oddělení sociální péče úřadu městské části Praha 8. Setkání se též účastnily organizace zapojené do projektu (Centrum zprostředkování tlumočení neslyšícím a Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s.).

Účastníci pod vedením zkušené facilitátorky diskutovali o specificích poskytování sociálních služeb pro seniory se sluchovým postižením, jejich nepříznivé sociální situaci a společně hledali řešení případných problémů. 

Děkujeme všem účastníkům za podněty a aktivní účast, dále přepisovatelům, tlumočnicím a za facilitaci celého setkání.

Třetí mezioborové setkání proběhne praděpodobně na podzim 2021. 
Vytisknout