Nabídka akreditovaných kurzů v projektu na leden a únor 2020

Pro organizace zapojené do projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící nabízíme na počátek roku 2020 tyto akreditované jednodenní kurzy:


  • Etika v obrazech (http://www.institutvzdelavani.cz/etika-v-obrazech) dne 22.1. 2020 se NEUSKUTEČNÍ z důvodu nízkého zájmu.

  • Sebezkušenostní kurz pro tlumočníky (od České komory tlumočníků znakového jazyka) se uskuteční 27.2. 2020 v Praze (Karlínské náměstí 12, Praha 8). Přihlašování je do 31.12. 2019. Zájem o simultánné přepis či tlumočení pište do přihlášky. 
    Celková kapacita kurzu je 12 osob a je omezena na maximálně 2 tlumočníky za organizaci (v případě nenaplnění kapacity kurzu bude toto omezení zrušeno). 
    Ještě probíhá komunikace s Komorou ohledně druhého termínu konání kurzu (např. v dubnu) pro ty, kterým se tento termín nehodí. Případní zájemci o tento druhý termín - napište mi jaké termíny by se Vám hodily a zda preferujete Prahu či Hradec Králové (bohužel lektorka nabídla pouze tyto dvě místa konání).
V případě zájmu pište na email - capova@snncr.cz
Při přihlašování, prosím, rovnou uveďte titul, jméno, příjmení, datum a místo narození (jedná se o údaje pro vystavení certifikátu o absolvování kurzu) a také zda potřebujete tlumočení do ČZJ či přepis mluveného slova. 
Vytisknout