Nabídka akreditovaných kurzů v projektu na rok 2020

Na rok 2020 pro pobočné spolky a obecně prospěšné společnosti zapojené do projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící plánujeme např. tyto kurzy:

Kurzu se mohou účastnit pouze zaměstnanci pobočných spolků a obecně prospěšných společností zapojených do projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící. Dále pak zaměstnanci CZTN. Přihlašování probíhá přes email (capova@snncr.cz).

Novinky o vypsaných kurzech budou k dispozici na http://snncr.cz/Nabidka-vzdelavacich-kurzu.
Vytisknout