Lepší řízení, lepší služby

OPPA logo
CZ.2.17/2.1.00/36364

Projekt Lepší řízení, lepší služby byl zaměřen na rozvoj a stabilizaci organizací, které poskytují sociální služby a další aktivity osobám se sluchovým postižením.  Obsahem projektu byla realizace systémového vzdělávání pracovníků a rozvoj klíčových dovedností zejména v oblasti managementu a řízení NNO, optimálního nakládání s pracovním časem, komunikace s klienty či rozvoj kvality a nastavování nových standardů sociálních služeb. 

Na realizaci projektu spolupracoval Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR s dalšími 6 partnery:

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s.
Pevnost - České centrum znakového jazyka, o. s.
Institut Neslyšících pro specializované vzdělávání, o. s.
Česká unie neslyšících
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
APPN, o. s.

Projekt si kladl za cíl výrazně přispět ke stabilizaci neziskových organizací a zkvalitnění sociálních služeb a podpory určené sluchově postiženým. Vzdělávací kurzy pracovníků NNO respektovaly specifické požadavky pro cílovou skupinu jak v obsahu, tak i formě. Pro realizovaná školení bylo zajištěno překlady do znakového jazyka či simultánní přepis, přičemž mnoho pracovníků zapojených organizací bylo osobami se sluchovým postižením.

Realizátorem projektu, který probíhal po dobu osmnácti měsíců, je Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita a z rozpočtu Hlavního města Prahy. 

Dne 15. 12. proběhl poslední seminář, který se v projektu Lepší řízení, lepší služby, realizoval. Za celou dobu trvání projektu proběhla celá řada aktivit - semináře, koučování - týmové i individuální, konzultace pro ředitele a týmové supervize, kterých se zúčastnil jak realizáro projektu, tak i jeho partneři. 

Seznam realizovaných seminářů v roce 2014:

Dodavatel Tara - Paramita
Úvod do řízení a supervize – 12. 6.

Individuální konzultace pro ředitele k nastavení systému supervize – v SNN, Asnep, v ČUN, v Pevnosti a Institutu

Supervize pro manažerský tým – v SNN, v Asnep, v ČUN, v Pevnosti a Institutu


Dodavatel Buď klíčem, o.p.s.

Time management I. - 25. 6.

Praktická komunikace s institucemi - 23. 7.

Manažerské dovednosti - 11. 8.

Komunikace se zaměstnanci - 18. 8.

Time management II. - 6. 9.

Výběr a zaškolování zaměstnanců - 8. 9.

Řízení změn v organizaci poskytující sociální služby – 15. 9.

Strategické plánování rozvoje organizace – 29. - 30. 9.

Komunikace jako nástroj spolupráce – 4. – 5. 10.

Fundreising – 8. – 9. 11.

Dodavatel Asociace poskytovatelů sociálních služeb

Komunikace s klientem I. – 20. – 21. 9.

Komunikace s klientem II. – 11. – 12. 10.

Dokumentace I. – 21. – 22. 10.

Dokumentace II. –  25. – 26. 10.

Nastavení konceptu sociální služby I. – 1. – 2. 11.

Nastavení konceptu sociální služby II. – 3. – 4. 11.

Jak zvládnout úskalí – 15. – 16. 11.

Jak zvládnout úskalí – 24. – 25. 11.

Standardy kvalit sociálních služeb I – 1. – 2., 4. 12.

Standard kvalit sociálních služeb II – 5. – 7. 12.


Hodnocení jedné účastnice vzdělávacích aktivit:

Dobrý den,

ráda bych poděkovala za výborný a velmi přínosný kurz Komunikace se zaměstnanci. Jsem velmi ráda, že SNN celý tento  projekt zrealizovalo a účastníme se společně i z jiných organizací. Kurz byl z mého pohledu velmi kvalitní nejen díky obsahu, ale především díky lektorce.

Ještě jednou SNN moc děkuji.

M. Z.


Vytisknout