Pelhřimov

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Základní organizace Pelhřimov, p.s.

Adresa: Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov
IČ: 751 00 363
Bankovní účet: 238433973/0600

Předsedkyně
Dana Bírová
tel: 776 777 413, e-mail: dana.birova@seznam.cz

Předsedkyně kontrolní komise
Štěpánka Plášilová

Další kontaktní osoba
Františka Nováková
Tel: 702 022 537, e-mail: 
fany.tlumocnice@seznam.cz
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.

Adresa: Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov
IČ: 02285266
Bankovní účet: 3500019756/7940
Tel: 732 817 118
E-mail: cnn@cnn-vysocina.cz
 

TLUMOČNICKÉ SLUŽBY
Poskytovatelé:
Viera Hralová
Tel/ SMS: 725 883 349, e-mail: viera.hralova@snncr-vysocina.cz

Františka Nováková
Tel/ SMS: 702 022 537, e-mail:  fany.tlumocnice@seznam.cz

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
-  Půjčovna kompenzačních pomůcek a sluchadel
-  Poradenství týkající se kompenzačních pomůcek a příslušenství ke sluchadlům

 Vytisknout