Pozvánka na mezioborové setkání dne 1.12. 2020 pro organizace z PrahyDovolujeme si Vás tímto na mezioborové setkání v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze, do kterého je Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. zapojeno společně s Centrem zprostředkování tlumočení neslyšícím

Toto mezioborové setkání se uskuteční dne 1.12. 2020 od 14 hodin online na Google Meet. 
Toto první setkání bude určeno hlavně pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby se sluchovým postižením v působících Praze (např. Tichý svět, Tamtam, Česká unie neslyšících, atd) a jsou také pozváni zástupci škol pro osoby se sluchovým postižením. Na ostatní sociální služby (včetně domovů pro seniory) budou zaměřena další mezioborová setkání, která proběhnou v příštím roce (2021) a tom následujícím (2022).

Cílem tohoto prosincového setkání je sdílení zkušeností z praxe (těch dobrých i těch horších) a nastavení či prohloubení spolupráce mezi vámi ve prospěch klientů sociálních služeb a obecně osob se sluchovým postižením.

Tlumočení je zajištěno.

Pozváni jsou zástupci všech sociálních služeb CNN pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s., paní ředitelka i zástupci Centra zprostředkování tlumočení neslyšícím. 

Potvrďte mi, prosím, do 24.11. vědět, zda se setkání budete účastnit. Odkaz pro přihlášení k setkání Vám bude zaslán emailem.

Meziobor_1_12_2020

Vytisknout