Přerov

Přerov

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Olomouckého kraje - Odborné sociální poradenství 

Adresa: Náměstí Svobody 4, 750 00 Přerov 
IČ:709 37 729
Pracovník: Bc. Marta Braunerová, tel. 775 549 777, e-mail: snncr.pv@volny.cz


Služby: 
Odborné sociální poradenství . poradna Přerov a půjčovna kompenzačních pomůcek 

Pondělí   8.30-11.30   12.30-16.30 hod. 
Vytisknout