Projekty SNN v ČR

Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící
Evropský projekt financovaný z Evropského sociálního fondu skrze Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na zkvalitňování sociálních služeb pro neslyšící ve vybraných pobočných spolcích Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR a obecně prospěšných společnostech z celé České republiky. 
Projekt běží od 1.10. 2018 do 30.9. 2020. Více informací zde.

Rekonstrukce objektu Centra denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, Brno
Evropský projekt, zaměřen na rekonstrukci domu, kt. vlastní Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
Realizace projektu probíhá až do r. 2015

Videa o dentální hygieně s překladem do českého znakového jazyka  

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR se v r. 2015 spolupodílel na realizaci vzniku videí tlumočených do českého znakového jazyk a požádal o dotaci MHMP.

I my chceme pracovat!

Evropský projekt, zaměřen na vzdělávání a vyhledávání zaměstnání osobám se sluchovým postižením.
Realizace projektu probíhá až do r. 2014

Lepší řízení, lepší služby
Evropský projekt na podporu vzdělávání pracovníků NNO.
Realizace projektu probíhá až do r. 2014

Cesta k zaměstnání
Evropský projekt, na kterém SNN v ČR spolupracuje se Svazem tělesně postižených v ČR
Je zaměřen na vzdělávání a vyhledávání zaměstnání osobám se sluchovým postižením.
Realizace projektu probíhá až do r. 2014

Komunikace osob se sluchovým postižením ve zdravotnictví
Návod, jak správně komunikovat s pacienty. Instruktážní videa jsou kromě zdravotníků určena i širší veřejnosti.

Půjčovny pomůcek pro osoby se sluchovým postižením

Strom vědění 
Evropský projekt, zaměřený na vzdělávání pracovníků SNN v ČR za účelem zkvalitnění poskytování sociálních služeb.
- konec v r. 2011

Pro více informací klikněte vlevo.
Vytisknout