Půjčovna kompenzačních pomůcek, sluchadel

V půjčovnách zapůjčujeme bezplatně tato sluchadla a kompenzační pomůcky:

Sluchadla Siemens a Widex
FM systém SCOLA monaural
FM systém SCOLA binaural
Osobní komunikátor Crescendo 50
Indukční smyčka se zesilovačem LA 215
Indukční smyčka Soundshuttle

Kompenzační pomůcky byly pořízeny v roce 2010 v rámci projektu „Vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením, financovaném Evropskou unií a Ministerstvem zdravotnictví.
Vytisknout