Setkání poskytovatelů sociálních služeb zapojených v projektu

Ve dnech 6.-7. listopadu se do Prahy sjeli zapstupci většiny organizací zapojených do projektu “Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící”. Během 4 bloků, zaměřených na jednotlivé služby (odborné sociální poradenství, tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby, sociální rehabilitace), debatovali o problémech, se kterými se potýkají ve svých krajích. Navzájem si sdíleli příklady dobré praxe. 

Děkujeme všem za aktivitu.

MS_7_11_1


Vytisknout