Sociální poradenství

Služba zahrnuje:

  • základní sociální poradenství,
  • odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
  
Odborné sociální poradenství je poskytováno v poradnách pro osoby se zdravotním postižením. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 

Služba obsahuje:   

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 

Vytisknout