Ústí nad Labem


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.Pracoviště sociálních služeb Ústí nad Labem - Střekov

Adresa: Novosedlické nám. 1390/1, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
IČ: 70942412
Bankovní účet:
 244085098/0300

Sociální poradenství

Ludmila Pirošová
tel.: 732 251 739, e-mail: lipirosova@seznam.cz
 
Poskytujeme drobné opravy sluchadel, kompenzační pomůcky, sociální poradenství


Tlumočnické služby

tlumočník českého znakového jazyka
Jiří Kučaba
tel: 603 700 994, e-mail: kucaba.jiri@email.cz)

Zajišťujeme tlumočnické a artikulační služby (terénní službu si lze domluvit na pracovišti nebo sms zprávou)


Sociálně aktivizační služby


Jiří Kučaba
tel: 603 700 994, e-mail: kucaba.jiri@email.cz

Poskytujeme: klubová a zájmová činnost, přednášky, kompenzační pomůcky, sociální poradenství


o


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s. 
Základní organizace neslyšících Ústí nad Labem, p.s.


Adresa: 
IČ: 44226951
Bankovní účet: 229429147/0300

Předseda
Jiří Horváth

Předsedkyně kontrolní komise

Kristýna Krhutová

Vytisknout