AKTUALITY

ZE SNN V ČR

  • Školení v sociálním poradenství a v tlumočnických službách

    18.12.2014
    Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR připravil pro své zaměstnance – tlumočníky a pracovníky v sociálních službách školení.
  • Moje ruce jsou můj jazyk

    18.12.2014
    Vláda Slovinské republiky vyhlásila 14. listopad dnem Slovinského znakového jazyka. Toto vysoké uznání Slovinského znakového jazyka jako rovnoprávného komunikačního prostředku neslyšících bylo podnětem k uspořádání mezinárodní konferenci na téma „Každé neslyšící dítě má právo na kvalitní vzdělání ve znakovém jazyce“. Pořadatelem byla Národní asociace neslyšících a sluchově postižených Slovinska. Konference se konala v Ljubljani 14. listopadu 2014 právě na tento slavnostní den pod sjednocujícím heslem „ Moje ruce jsou můj jazyk“.
všechny aktuality

Z JINÝCH ORGANIZACÍ

všechny aktuality
 

POBOČKY SNN V ČR

 Mapa poboček