Proč je důležité pracovat?

Zajištění živobytí a seberealizace

Pro život je velmi důležité mít práci a vydělávat peníze, aby každý měl zajištěné finanční prostředky na bydlení, rodinu a jistotu ve stáří. Svou aktivní prací se vyhnete ekonomickým, sociálním a psychologickým problémům, ale i problé­mu hledání smyslu svého života a důstojného způsobu své existence. Každý sám je zodpovědný za svůj osud a na svůj nynější nezájem o práci ve stáří doplatí.

Pro pracovní výkonnost je nejdůležitější kladný vztah k vykonávané práci - snaha něco dokázat. Je to součástí životní seberealizace. Ale i ta nejposlednější práce na světě má svůj vlastní smysl a společenskou prospěšnost.

Zajištění na důchod

Stát má a bude mít čím dál větší problémy přispívat na Vaše důchody. Proto je důležité pracovat co nejdéle, aby byla odpracovaná doba povinného pojištění a aby z vydělaných peněz bylo našetřeno na starobní důchod. Stát má stále méně peněz určených na financování starobních důchodů, a proto již dnes podporuje i jiné podpůrné programy, např. penzijní připojištění či životní pojištění, z kterého Vám ve stáří bude vyplacen příspěvek k starobnímu důchodu. Pokud tuto možnost programů využijete, zajistíte si menší pokles životní úrovně. Nebudete žebrat, nebudete bez domova a budete mít klidné stáří.

Pracujete, proto máte nárok na:

  • Starobní důchod - min. 25 odpracovaných let
  • Plný invalidní důchod - v případě úrazu nebo nemoci
  • Nemocenské dávky

Nepracujete, máte jen částečný invalidní důchod, proto nemáte nárok na:

  • Nemocenské dávky
  • Plný invalidní důchod, sirotčí důchod pro vaše děti, vdovský důchod a především pak starobní důchod (musíte alespoň 25 let pracovat) se vypočítá pouze z částečného invalidního důchodu. A protože jste neměli příjem z práce, budete mít  důchod potom velmi a velmi nízký.
  • Z výše částečného invalidního důchodu se vypočítá i sirotčí důchod pro vaše nezletilé děti v případě vašeho úmrtí, a také vdovský důchod pro vašeho zákonitého manžela/ku. Tento příspěvek také nebude příliš vysoký.

„Částečný invalidní důchod není plat, jen kompen­zuje Vaši sluchovou vadu.“

Vytisknout