Aktivity pobočných spolků nedoslýchavých v září 2023