Znáte sociální služby?Druhy sociálních služeb:

Registr poskytovatelů sociálních služeb

odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb zde

Videa vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy (CpKp střední Čechy) s názvem I BEZ SLUCHU SE DOMLUVÍME, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu, registrační číslo CZ/03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001221.
Děkujeme CpKp střední Čechy a Deaf Friendly za souhlas s použitím videí.

Vytisknout