Aktuality ke dni 24.3.

S účinností od 24.3. 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZČR) nařízení za účelem ochrany veřejného zdraví, podle kterého mohou na veřejně dostupných místech pobývat lidé maximálně v počtu dvou osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské (nebo podobné) činnosti, účasti na pohřbu. A zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Dále pak platí tato nařízení:
 • omezit kontakty s jinými osobami pouze na dobu nezbytně nutnou
 • omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště, mimo tyto výjimky
  • cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské (nebo obdobné) činnosti
  • nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými
  • cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákupy, pošta, péče o zvířata,..) svých nebo osobám blízkým či dobrovolnické/sousedské výpomoci
  • cest do zdravotnického zařízení, sociálních služeb či veterinární péče včetně zajištění nezbytného doprovodu osoby blízké při těchto činnostech
  • cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění doprovodu osoby blízké při těchto činnostech
  • výkonu povolání nebo činnostech zajišťujících
   • bezpečnost, vnitřní řád a řešení krizové situace
   • ochrana zdraví, poskytování sociální nebo zdravotní péče, včetně dobrovolnické činnosti
   • individuální duchovní péče a služby
   • veřejné dopravy a další infrastruktury
   • služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby
   • veterinární péče
  • pobytu v přírodě nebo parcích
  • cest zpět do místa svého bydliště
  • pohřbů

 
Vytisknout