Děčín


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.
Pracoviště sociálních služeb Děčín

Adresa: Bezručova 656/21, 405 02 Děčín IV - Podmokly
IČ: 70942412
Bankovní účet: 219328756/0300

Odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek

Poskytujeme odborné sociální poradenství, drobné opravy sluchadel, půjčovna a prodej kompenzačních pomůcek.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Základní organizace Děčín, p.s.

Adresa: Liberecká 963/11, 405 02 Děčín II - Nové Město
IČ: 708 57 950
Bankovní účet: 1834545001/5500

Předseda
Vladimír Tuček
tel: 724 289 212, e-mail: vladimir.tucek@tiscali.cz

Revizorka účtu
Pavlína MűllerováVytisknout