Louny


Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Krajská organizace Ústeckého kraje, p.s.Pracoviště sociálních služeb Louny

Adresa: Rakovnická 2502, 440 01 Louny

Tlumočnické služby

Tumočnice českého znakového jazyka
Eva Žáčková
tel.: 603 978 318, e-mail: evijanku@seznam.cz

Zajišťujeme tlumočnické a artikulační služeby (TERÉNNÍ SLUŽBU SI LZE DOMLUVIT na pracovišti nebo SMS zprávou)

Sociální poradenství

Anton Mundok 
tel.:605 103 313, e-mail: zonlouny@seznam.cz

Poskytujeme: klubová a zájmová činnost, přednášky, kompenzační pomůcky, sociální poradenství

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.
Základní organizace neslyšících Louny, p.s.


Adresa: Rakovnická 2502, 440 01 Louny
IČ: 056 23 677

Předsedkyně
Zdeňka Fialová 
tel: 605 575 953, e-mail: zdenkafialova@gmail.com

Předseda kontrolní komise
Pavel Ježek
Vytisknout