Mezioborové setkání ve Zlíně 28.1. 2020

Srdečně zveme všechny poskytovatele sociálních služeb ze Zlínského kraje na mezioborové setkání dne 28.1. 2020 od 10 hodin v Domě kultury ve Zlíně (Gahurova 5265).
Setkání v rámci projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící pořádá Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.

Na setkání budou přítomni i tlumočníci znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči.

Svou účast, prosím, potvrďte co nejdříve (nejpozději však do 20.1. 2020) na adresu: jakubova@snncr.cz

Děkujeme a těšíme se na setkání :) 
Vytisknout