Pozvánka na online mezioborové setkání v Domažlicích

Dovolujeme si vás pozvat na mezioborové setkání určené pro poskytovatele sociálních služeb a veřejné instituce působící v Plzeňském kraji, konkrétně v oblasti Domažlicka, kde působí SNN v ČR, z.s. - Poradenské centrum Domažlice, p.s.

Setkání se uskuteční online od 14 hodin dne 25.11. 2020 a bude podpořeno z projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící. 

Délka setkání je do 3 hodin a jejich cílem je podpořit mezioborovou spolupráci (mezi různými poskytovateli sociálních služeb a také veřejnou správou). Obsahem většinou bývá představení jednotlivých účastníků (pro jakou instituci pracují - v případě sociálních služeb jejich druh, cílová skupina a případná zkušenost s neslyšícími), sdílení zkušeností a vzájemné předání kontaktů.

Ze zkušenosti totiž vychází, že mezi poskytovateli sociálních služeb někdy přetrvává předsudek o tom, že pro sluchově postižené jsou nějaké "speciální" sociální služby (nejčastěji jde o pobytové) a oni je tedy do svých sociálních služeb nemusí přijímat. Nebo si nedokáží představit, jak s osobou se sluchovým postižením jednat (jak např. funguje tlumočení či přepis) a nebo na koho se v takovém případě obrátit atd. A cílem mezioborových setkání je právě s těmito předsudky pracovat a vzájemně organizace propojovat.

Připojte se tedy k nám dne 25.11. 2020 a zapojte se do diskuse.
Odkaz pro připojení dostanou přihlášení účastníci předem na email. Přihlašování probíhá do 20.11. 2020 na email: jakubova@snncr.cz

Domažlice_25_11_2020

Vytisknout