Vzájemné sdílení zkušeností v rámci SNN v ČR, z.s. a organizací s ním spojených

V červnu 2023 proběhla další dvě online setkání s cílem sdílet zkušenosti, znalosti a poznatky mezi SNN v ČR, z.s., jeho pobočnými spolky a obecně prospěšnými společnostmi. 

První setkání (dne 7.6. 2023) bylo určeno pro ředitele organizací, které poskytují sociální služby.
Setkání se účastnilo celkem 9 ředitelů či ředitelek. Dále byla za SNN v ČR, z.s. přítomna paní prezidentka (Mgr. Prokopiusová) a celé setkání zorganizovala Mgr. Helena Čápová.
Ředitelé diskutovali například o těchto tématech:
  • Dokumentace v rámci sociálních služeb
  • Šíření desinformací a očerňování práce sociálních služeb
  • Výuka českého znakového jazyka
  • Zkušenosti s najímáním externích firem na zpracování projektů
  • Legislativní změny a novinky
  • Půjčovny kompenzačních pomůcek
  • Komerční tlumočení.
setkání ředitelů 7_6_2023

Jako druhé proběhlo dne 20.6. 2023 setkání pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a tlumočníků. Celkem se účastnilo 13 osob (zastoupeny byly všechny ze zmíněných profesí), dále za SNN v ČR, z.s. paní prezidentka (Mgr. Prokopiusová) a Mgr. Helena Čápová.
Setkání facilitovala Mgr. Macurová.
Mezi témata, která na tomto setkání účastníci řešilo patřilo například: 
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
  • Pomoc klientům, kteří se ocitli v krizi.
  • Podpora pracovníků, kteří klienta provázeli závažnou životní situací.
setkání SP_PSS_TL_20_6_2023


Děkujeme účastníkům obou setkání za podnětnou diskusi, za facilitaci a také za simultánní přepis. 

Na podzim 2023 plánujeme další podobná setkání a budeme rádi, pokud se k nám připojíte. Pro více informací kontaktujte Mgr. Helenu Čápovou (capova@snncr.cz)
Vytisknout