Setkání s odbornými konzultanty

Ve dnech 9.1. a 16.1. 2019 se uskuteční jednání s již domluvenými Odbornými konzultanty, kteří mají zájem se zapojit do projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící.
Jednání se uskuteční v prostorách Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice (Karlínské náměstí 12, Praha 8).

Cílem jednání je informovat detailněji o projektu, zodpovědět případné otázky a také domluvit jednotný průběh zhodnocení sociálních služeb.

Logo OPZ barevné