Domov neslyšících v Brně

Ústavní zákony 496 a 497/1990 Sb.

 • V roce 1990 přijalo Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky ústavní zákony o vypořádání majetku bývalých společenských organizací.

 • Tyto zákony se uplatnily u všeho majetku bývalého Svaz invalidů.

 • Týkalo se to 4 výrobních podniků Meta, desítek budov, rekreačních středisek, objektů nevidomých i sluchově postižených. 
 


Bylo uloženo

 • Svazu invalidů České republiky do 28. 2. 1991 předložit zprávu o své likvidaci a návrhu na přerozdělení svého majetku na nové existující organizace.

 • Na základě tohoto zákona byl převeden Domov neslyšících na existující Svaz sluchově postižených v ČR.


Federální ministerstvo kontroly

 • Ve své zprávě pro Federální shromáždění č. 659 konstatuje, mimo jiné, že Svaz invalidů v likvidaci a sdružení zdravotně postižených dohody o přerozdělení majetku na existující nové organizace splnily a předložily.  
 


JARO 1991

 • Vedení Svazu sluchově postižených navrhlo Výboru Brněnského spolku neslyšících převzetí objektu do svého majetku a správy.

 • Výbor Brněnského spolku neslyšících se po rozpravě usnesl, že nemá kapacitu a ani finanční prostředky objekt spravovat.

ROK 2008

 • V  roce 2008 SNN v ČR navrhl organizacím, zabývajícím se v Brně činností neslyšících a nedoslýchavých, vytvoření obecně prospěšné společnosti, na kterou po jejím vzniku a registraci převede bezúplatně Domov neslyšících.

 • Tento bezprecedentní návrh Svazu ignorovala Unie neslyšících Brno. 
 


Správa a údržba

 • SNN v ČR v Domově neslyšících zajišťuje pravidelnou údržbu i opravy velkého rozsahu.

 • V r. 2010 financoval SNN v ČR, z vlastních finančních prostředků, komplexní rekonstrukci ústředního topení včetně instalace nových kotlů, rekonstrukce odpadů, vodoinstalace, sprch a sociálních zařízení, izolaci a novou dlažbu na terase.

 • Celková investice v roce 2010 činila celkem 3 300 000,- Kč.

Kompletní rekonstrukce a dostavba v roce 2015

 • V roce 2015 byla provedena kompletní rekonstrukce a dostavba Domova neslyšících

 • Celkové náklady - 10 250 000 Kč

 • Z fondů EU - 7 500 000 Kč

 • Z vlastních zdrojů Svazu - 2 750 000 Kč

Celkem tedy SNN v ČR v průběhu posledních letech investoval z vlastních zdrojů do Domova neslyšících více než 6 milionů korun.


Toto jsou fakta

Vše ostatní jsou nepodložené spekulace


Dokumenty

Federální shromáždění české a slovenské federativní republiky 1991 

Otevřený dopis Unii neslyšících Brno - 1. dopis

Otevřený dopis Unii neslyšících Brno 24.11.2011 - 2. dopis

Reakce na dopis ze dne 20.10.2014 - předžalobní výzva k vydání věcí nemovitýchVytisknout