Co všechno proběhlo v rámci projektu?

Realizace projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze byla k 30.6. 2022 plánovaně ukončena. 
Zde si můžete přečíst seznam aktivit, které v rámci tohoto projektu proběhly: 
 • vyhodnocení každé sociální služby  - CZTN, CNN SAS, CNN SR a CNN TS - zima 2022/jaro 2021

 • konzultace s cílem aktualizovat standardy kvality - pod vedením Mgr. Rostislava Macečka, nebo Mgr. Dany Syslové nebo Mgr. ing. Štěpánky Syrovátkové (ti dělali též vyhodnocení - viz bod výše). Každá soc. služba měla k dispozici celkem 5 konzultací. 

 • 4 akreditované kurzy:
  • Jak neskončit na antidepresivech aneb jak pracovat v sociálních službách dlouhodobě s radostí! (5.3. 2021)
  • Hranice v práci s klientem sociální služby (25.6. 2021)
  • Time management v sociálních službách - čas jako hodnota (16.9. 2021)
  • Vliv emocí na komunikaci - aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace (22.2. 2022)

 • 4 neakreditované semináře
  • Kvalita sociálních služeb a Standard č. 15 (20.5. 2021)
  • Komunikace s osobami s kombinovaným postiižením (Mgr. Vysuček PhD a Bc. Jana Kašparová, DiS) - 23.11. 2021 a 26.1. 2022
  • Aktuální změny v systému sociálního zabezpečení – současné i plánované  (27.1. 2022)
  • Rétorika a mluvený projev (8.4. 2022)

 • 4 mezioborová setkání na témata
  • setkání organizací pro neslyšící (1.12. 2020 online)
  • senioři se sluchovým postižením (15.4. 2021 online)
  • osoby s kombinovaným postižením (11.11. 2021)
  • rodiny s dětmi (26.4. 2022)

 • konzultace na téma klientské práce - 
  • společná pro CNN a CZTN 23.6. 2021 vedená Mgr. Macurovou
  • pouze pro CNN SAS 
  • pouze pro CNN SR 
  • pouze pro CNN TS
  • celkově pro CNN
  • pouze pro CZTN (2x)

 • Závěrečná konference (31.5. 2022)

Děkujeme všem, kteří se aktivit účastnili. Také všem tlumočníkům, přepisovatelům, odborným konzultantům, lektorům a všem bez kterých by se tyto aktivity nepovedlo uskutečnit.

Vytisknout