Strom vědění

 
 Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Kurz - Tlumočnictví znakového jazyka pro neslyšící

Plánovaný kurz pro tlumočníky znakového jazyka v rozsahu 172 hodin s názvem - Tlumočnictví znakového jazyka, se uskuteční od  května 2010 do března 2011, obdobně jako u prvního kurzu se budou účastníci sjíždět do Prahy pravidelně 1x za měsíc. Stejně jako u prvního kurzu budou zajištěni slyšící i neslyšící lektoři, materiály, ubytování a stravování, ovšem s výjimkou cestovného.
Pro více informací můžete SNN v ČR kontaktovat na tel.: 224 816 829, fax: 221 890 440 nebo na e-mailové adrese snncr@snncr.cz.

Program kurzu:
Odborné zajištění kurzu: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., akreditovaná vzdělávací instituce MPSV ČR
Místo realizace:  Hotel Grand, Pod Lipami 265, Řevnice, 252 30

KVĚTEN (2010)

Program 14. 5. - 16. 5. 2010:
 
Pátek 14. 5. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Odlišnost textů ve znakované češtině a v českém znakovém jazyce – praktická cvičení
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Pavel Šturm, Václav Ptáček

Sobota 15. 5. 2010, 8.30 – 12.10 (4 vyuč. hodiny)
Znakový jazyk spadl z nebe aneb znakové jazyky a jejich historie a výzkum
Lektor: Mgr. Jana Servusová
 
Sobota 15. 5. 2010, 13.30 – 18.15 (5 vyuč. hodin)
Český znakový jazyk jako způsob primitivní komunikace?
Lektor: Mgr. Jana Servusová
 
Neděle 16. 5. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Odlišnost textů ve znakované češtině a v českém znakovém jazyce – praktická cvičení
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Pavel Šturm, Zlatuše Kurcová
 
ČERVEN
 
Program 4. 6. - 6. 6. 2010:
 
Pátek 4. 6. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Překladová cvičení čeština-český znakový jazyk/český znakový jazyk-čeština - vizualizace prostoru a klasifikátory v ČZJ – praktická cvičení
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Václav Ptáček, Bc. Zuzana Hájková
 
Sobota 5. 6. 2010, 8.30 – 12.10 (4 vyuč. hodiny)
Úvod do tlumočnické profese
Lektor: lektor v jednání
 
Sobota 5. 6. 2010, 13.30 – 18.15 (5 vyuč. hodin)
Tlumočení pro neslyšící a základní tlumočnická dilemata
Lektor: Bc. Karel Redlich, DiS.
 
Neděle 6. 6. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Překladová cvičení čeština-český znakový jazyk/český znakový jazyk-čeština - vizualizace prostoru a klasifikátory v ČZJ – praktická cvičení
Lektor: Mgr.Kateřina Červinková Houšková, Václav Ptáček, Bc. Zuzana Hájková
 
Program 18. 6. - 20. 6. 2010:
 
Pátek 18. 6. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Překladová cvičení – čeština- český znakový jazyk / český znakový jazyk – čeština - typy číslovek a rozdílnost jejich užití v ČJ a ČZJ
Lektor: Mgr. Kateřina Červinková Houšková, David Wagner, Ondřej Klofáč
 
Sobota 19. 6. 2010, 8.30 – 12.10 (4 vyuč. hodiny)
Úvod do teorie tlumočení a teorie tlumočení znakového jazyka
Lektor: Mgr. Jana Doubalová
 
Sobota 19. 6. 2010, 13.30 – 18.15 (5 vyuč. hodiny)
Úvod do teorie tlumočení a teorie tlumočení znakového jazyka
Lektor:Michaela Buřičová
 
Neděle 20. 6. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Překladová cvičení – čeština- český znakový jazyk / český znakový jazyk – čeština - typy číslovek a rozdílnost jejich užití v ČJ a ČZJ
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, David Wagner, Ondřej Klofáč
 
ZÁŘÍ
 
Program 3. 9. - 5. 9. 2010:
 
Pátek 3. 9. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Srovnávání textů v češtině a českém znakovém jazyce – praktická cvičení - překlady českých textů do znakového jazyka
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Mgr. Markéta Spilková, Bc. Tomáš Bogner
 
Sobota 4. 9. 2010, 8.30 – 18.15 (9 vyuč. hodin)
Strukturní odlišnosti češtiny a českého znakového jazyka
Lektor: Mgr. Jana Servusová
 
Neděle 5. 9. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Srovnávání textů v češtině a českém znakovém jazyce – praktická cvičení - překlady českých textů do znakového jazyka
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Mgr. Markéta Spilková, Bc. Tomáš Bogner
 
Program 17. 9. - 19. 9. 2010:
 
Pátek 17. 9. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Specifika slovosledu českého znakového jazyka – praktická cvičení
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Pavel Šturm, Bc. Zuzana Hájková
 
Sobota 18. 9. 2010, 8.30 – 18.15 (9 vyuč. hodin)
Úloha etického kodexu v profesi tlumočníka
Lektor: Mgr. Helena Šebková
 
Neděle 19. 9. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Specifika slovosledu českého znakového jazyka – praktická cvičení
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Pavel Šturm, Bc. Zuzana Hájková
 
ŘÍJEN
 
Program 8. 10. - 10. 10. 2010:
 
Pátek 8. 10. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Rétorika pro každodenní praxi - praktická cvičení
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, PhDr. Marie Svobodová, PhD., MgA. Alena Špačková
 
Sobota 9. 10. 2010, 8.30 – 12.10 (4 vyuč. hodiny)
Produkce a percepce textů z hlediska procesu tlumočení
Lektor: Diana Benediktová
 
Sobota 9. 10. 2010, 13.30 – 18.15 (5 vyuč. hodin)
Specifické chyby při tlumočení znakového jazyka z pohledu psycholingvistiky
Lektor: Diana Benediktová
 
Neděle 10. 10. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Rétorika pro každodenní praxi - praktická cvičení
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, PhDr. Marie Svobodová, PhD., MgA. Alena Špačková
 
Program 22. 10. - 24. 10. 2010:
 
Pátek 22. 10. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Pravidla výstavby textu v českém znakovém jazyce a střídání rolí v českém znakovém jazyce
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Václav Ptáček, Zlatuše Kurcová
 
Sobota 23. 10. 2010, 8.30 – 12.10 (4 vyuč. hodiny)
Vztah jazyka a společnosti – znakový jazyk v komunitě neslyšících a základy jazykového výzkumu
Lektor: lektor v jednání
 
Sobota 23. 10. 2010, 13.30 – 18.15 (5 vyuč. hodin)
Moravský dialekt v českém znakovém jazyce
Lektor: Miroslava Tylová
 
Neděle 24. 10. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Pravidla výstavby textu v českém znakovém jazyce a střídání rolí v českém znakovém jazyce
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Václav Ptáček, Zlatuše Kurcová
 
LISTOPAD
 
Program 12. 11. - 14. 11. 2010:
 
Pátek 12. 11. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Tlumočník znakového jazyka v praktických situacích
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Bc. Jiří Procházka
 
Sobota 13. 11. 2010, 8.30 – 18.15 (9 vyuč. hodin)
Způsoby práce, sebereflexe a sebevzdělávání v týmovém tlumočení
Lektor: Barbora Pejšmanová, Bc. Kateřina Pešková
 
Neděle 14. 11. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Tlumočník znakového jazyka v praktických situacích
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Mgr. Kateřina Červinková Houšková, Bc. Jiří Procházka
 
PROSINEC
 
Program 3. 12. - 5. 12. 2010:
 
Pátek 3. 12. 2010, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Překladová cvičení čeština-český znakový jazyk/český znakový jazyk-čeština – popis prostoru a osob
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Jiří Procházka, Zlatuše Kurcová
Sobota 4. 12. 2010, 8.30 – 18.15 (9 vyuč. hodin)
Role tlumočníka pro neslyšící při soudním jednání
Lektor: Mgr. Helena Šebková
 
Neděle 5. 12. 2010, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Překladová cvičení čeština-český znakový jazyk/český znakový jazyk-čeština – popis prostoru a osob
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Bc. Jiří Procházka, Zlatuše Kurcová

LEDEN
 (2011)

Program 21. 1. - 23. 1. 2010:
 
Pátek 21. 1. 2011, 19.00 – 20.30 (2 vyuč. hodiny)
Překladová cvičení čeština - český znakový jazyk/český znakový jazyk-čeština – intrakulturní komunikace (vlastní jména v ČZJ, specifické znaky)
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Miroslava Tylová, Bc. Martin Kulda
 
Sobota 22. 1. 2011, 8.30 – 12.10 (4 vyuč. hodiny)
Základy psychologie a psychologické dovednosti pracovníka v sociálních službách
Lektor: lektor v jednání
 
Sobota 22. 1. 2011, 13.30 – 18.15 (5 vyuč. hodin)
Úvod do relaxačních technik a psychohygieny
Lektor: Doc. PhDr. Věra Pokorná, CSc.
 
Neděle 23. 1. 2011, 8.30 - 11.40 (4 vyuč. hodiny)
Překladová cvičení čeština - český znakový jazyk/český znakový jazyk -čeština – intrakulturní komunikace (vlastní jména v ČZJ, specifické znaky)
Lektor: Mgr. Naďa Dingová, Miroslava Tylová, Bc. Martin Kulda
ÚNOR
 
11. – 13. 2. 2011
Závěrečné zkoušky
Komise: Václav Ptáček, Bc. Zuzana Hájková, Miroslava Tylová, Mgr. Kateřina Červinková Houšková
POZN. Změna lektorů vyhrazena.
 

Kurz - Pracovník v sociálních službách

Osvědčení o absolvování programu dalšího vzdělávání bylo účastníkům kurzu Pracovník v sociálních službách slavnostně předáno 12.3.2010. Podmínkou získání osvědčení bylo splnění minimálně 85 % docházky a úspěšné vykonání závěrečné zkoušky.

Tyto zkoušky probíhaly od 10. do 12. března. Skládaly se z testů na prověření získaných znalostí a závěrečného pohovoru. Před touto zkouškou každý odevzdal písemnou práci na vybrané téma. Písemné práce všech dvaceti devíti zúčastněných byly na velmi dobré úrovni, doplněné vlastními poznatky z praxe a fotodokumentací.

V rámci uskutečnění osmi víkendových modulů získali účastníci kurzu znalosti ověřené osvědčením z těchto oblastí:

Sociálně právní minimum, prevence zneužívání osob, kterým je poskytována sociální služba, zvládání obtížných situací klientem, základy péče o specifické skupiny, zvyšování kompetencí uživatelů sociálních služeb (prevence závislosti na službě), základy krizové intervence, etika pracovníka pomáhajících profesích, ergoterapie, supervize, prevence syndromu vyhoření, psychohygiena, somatologie, hygiena a epidemiologie, první pomoc, komunikace, úvod do psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, metody sociální práce, základy pedagogiky volného času, vzdělávací a výchovné techniky. Všichni byli velmi dobře připraveni a závěrečné zkoušky zvládli většinou na výbornou.

Celý kurz byl realizován v souladu s časovým harmonogramem a rozpočtem projektu STROM VĚDĚNÍ. Bylo dosaženo vyškolení dvaceti devíti pracovníků v SNN v ČR. Kurz lze považovat za vydařený, daný cíl zvýšit profesionalitu a posílit stabilitu SNN v ČR a jejích organizačních jednotek a zkvalitnit poskytované sociální služby byl nejenom splněn, ale i překročen oproti původnímu plánu o čtyři vyškolené pracovníky v tomto kurzu.

 


Vytisknout