Na co se v projektu můžete těšit v roce 2022?

Zajímá vás, co ještě čeká zaměstnance CNN, o.p.s. a CZTN do konce projektu v červnu 2022?

Na 26.1. 2022 je naplánovaná druhá část metodického setkání na téma komunikace/tlumočení osobám s kombinovaným postižením pod vedením Mgr. Petra Vysučka, PhD. Toto metodické setkání se uskuteční v Karlíně od 9 hodin. Jedná se o náhradní termín a účastníky jsou primárně tlumočníci českého znakového jazyka. Kapacita je naplněna. 

Hned druhý den, dne 27.1., se uskuteční další metodické setkání a to na téma Novinek v sociální oblasti. Toto metodické setkání bude vedeno Mgr. Radkou Pešlovou a zaměří se na novinky v legislativě z oblasti sociální práce, sociálního zabezpečení a dalších relevantních oborů. Setkání se z epidemiologických důvodů uskuteční online. Kapacita je naplněna. 

Dne 22.2. 2022 se uskuteční poslední akreditovaný kurz na téma Vliv emocí na komunikaci aneb jak pomocí sebereflexe své komunikační role a empatie docílit efektivní komunikace a vede ho Mgr. Markéta Vaculová, MBA. Kurz se uskuteční online. Kapacita je naplněna. 

Dne 8.4. 2022 se poté uskuteční poslední metodické setkání a to na téma Rétorika a mluvený projev. Přihlašování na toto metodické setkání probíhá přes sdílený odkaz: přihlášení zde  a to do 27.2. 2022. Kapacita je omezena na 8 osob celkově, proto s přihlášením neotálejte. 

Na kterou z těchto aktivit se těšíte? Které se zúčastníte?

A co se dále dít? 
  • probíhají konzultace na téma standardů kvality v soc. službách 
  • každá zapojená sociální služba bude mít konzultaci na téma konkrétní práce s klientem a spolupráce s ostatními institucemi 
  • poslední mezioborové setkání (duben nebo květen 2022)
  • závěrečná konference (konec května nebo polovina června 2022)
Vytisknout