Vyhodnocení v rámci KA1 - průběh

Tento týden (od středy 17.3. do pátku 19.3. 2021) probíhá v Sociální rehabilitaci zapojené organizace Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. poslední z vyhodnocení současných postupů při práci s klientem v rámci klíčové aktivitě č. 1 v projektu Zkvalitňujeme sociální služby pro neslyšící v Praze. 

V ostatních zapojených organizacích již vyhodnocení proběhla (první proběhlo ještě koncem roku 2020 a další poté ze začátku roku 2021). 
Některé ze zapojených sociálních služeb již vyhodnocují zprávu obdržely a někde již dokonce začaly probíhat i navazující konzultace.


Děkujeme všem zaměstnancům zapojených organizací, odborným konzultantům, tlumočníkům a hlavně klientům, kteří se vyhodnocení účastnili.
Vytisknout